Fakültemizin eğitime başladığı ilk bina (Beyazıt kampüsü)Fakültemizin Rumeli Hisarüstü BinasıFakültemizin 1989’da Taşındığı Bina (Avcıları Kampüsü)Fakültemizin 2016’da Taşındığı Bina (Avcıları Kampüsü)

1967 Yılında yedi bilim adamı, Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olacak bir kuşağın yetiştirilmesini sağlayacak bir Fakültenin kurulmasına karar veriyorlar ve daha sonra bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere kolları sıvıyorlar.

Fakültemizin kaynağı olan İktisat Fakültesi’nin Genel Kurulunda yer alan Prof. Dr. Mehmet OLUÇ, Prof. Dr. Feridun ÖZGÜR, Prof. Dr. Kemal TOSUN, Doç. Dr. Nasuhi BURSAL, Doç. Dr. Selçuk YALÇIN, Doç. Dr. Kamuran PEKİNER, Öğr. Grv. Dr. Mustafa AYSAN, Öğr. Grv. Dr. Demirhan TOKEL’in çabalarıyla “gittikçe sanayileşmekte olan ülkenin çeşitli işletme dallarında uzmanlaşmış elemanlara şiddetle ihtiyaç duymaya başlayacağı, Üniversitenin bu ihtiyacı önceden sezerek iş hayatına liderlik etmesi ve gelişen ihtiyacı karşılayabilmesi için yeni bir fakültenin kurulması gerekliliği” hususunda İktisat Fakültesi Genel Kurulu ikna edilmiştir. O tarihlerde Prof. Dr. Mehmet OLUÇ, Prof. Dr. Haydar FURGAÇ, Prof. Dr. Memduh YAŞA ve Prof. Dr. Kemal Tosun tarafından hazırlanan bir raporla, İktisat Fakültesinin 10.07.1967 tarihli 79 sayılı Genel Kurul Toplantısında, İstanbul Üniversitesine bağlı bir İşletme Fakültesi kurulmasına karar verilmiştir. İktisat Fakültesi Genel Kurulu tarafından alınan bu karar, İktisat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Orhan DİKMEN tarafından 14.Temmuz.1967 tarihinde yazılan bir takdim yazısı ve ekinde yer alan gerekçesi ile birlikte İ.Ü. Senatosuna sunulmuştur. İ.Ü Senatosu, Rektör Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif EGELİ’nin başkanlığındaki 3.08.1967 tarihli ve 79 sayılı oturumunda, İktisat Fakültesinin bu önerisi görüşülmüş ve Üniversiteler Kanunu’nun 2. Maddesine dayanarak bir İşletme Fakültesi kurulması kararını vermiştir. Senatonun bu kararı Milli Eğitim Bakanlığı’nın 31.08.1967 tarih 13772 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Öner Esen İ.Ü. Senatosu tarafından alınan bu karar 20.Eylül.1967 tarihinde İktisat Fakültesine bildirilmiştir. İktisat Fakültesine ulaşan bu yazı üzerine İşletme Fakültesinin kuruluşu konusunda öneride bulunan öğretim üyeleri Dekanlığa hitaben 21.Kasım.1967 tarihinde bir yazı yazarak görev almaya hazır olduklarını ifade etmişlerdir. İktisat Fakültesi Profesörler Kurulunun Üniversiteler Kanununun 73. Maddesi gereğince Prof. Dr. Mehmet OLUÇ, Prof. Dr. Feridun ÖZGÜR, Prof. Dr. Kemal TOSUN, Doç. Dr. Nasuhi BURSAL, Doç. Dr. Kamuran PEKİNER ve Doç. Dr. Selçuk YALÇIN’ın İşletme Fakültesinde görevlendirilmeleri İ.Ü. Rektörlüğü’ne sunulmuş ve bu durum, Senato tarafından 28.Aralık.1967 tarihinde kabul edilmiştir.

Daha sonra İ.Ü. Rektörlüğü tarafından bu konuda görev bölümü yapılması talebiyle durum İktisat Fakültesi’ne bildirilmiştir.Bu talep üzerine 16.Ocak.1968 tarihinde İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan DİKMEN gözetiminde yapılan seçimlerin sonuçları Rektörlüğe bildirilmiştir. İşletme Fakültesi’ni kurmakla görevlendirilen öğretim üyeleri aralarına sonradan katılan Prof. Dr. Kenan GÜRTAN’ın da katılımından sonra 9.Nisan.1968 tarihinde yaptıkları ilk Kurul Toplantısı’nda Prof. Dr. Mehmet OLUÇ’u Dekanlığa, Prof. Dr. Feridun ÖZGÜR’ü ve Prof. Dr. Kemal TOSUN’u Senatörlüğe Prof.Dr. Kemal TOSUN’u, Prof. Dr. Kenan GÜRTAN’ı, Doç. Dr. Nasuhi BURSAL’ı, Doç. Dr. Selçuk YALÇIN’ı Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçmişlerdir. İstanbul Üniversitesi Senatosu 11.04.1968 tarihli, 104 sayılı oturumunda bu seçimi onaylamış ve böylece İşletme Fakültesi’nin İstanbul Üniversitesine bağlı tüzel kişiliğe sahip bir fakülte olarak kuruluşu tamamlanmıştır. Bu bakımdan 11.Nisan.1968 günü fakültenin Kuruluş Yıldönümüne temel sayılacak bir gündür.

Kaynak: 1972 Mezunları Yıllığı